Đoàn viên thanh niên Phân Bón Hữu Cơ Con Voi trao tặng bò cho nông dân

0274.3868.999