Hội thảo ứng dụng chuyển đổi sản xuất nông nghiệp hữu cơ tỉnh An Giang

0274.3868.999

Hội thảo ứng dụng chuyển đổi sản xuất nông nghiệp hữu cơ tỉnh An Giang

Phân bón Con Voi Bình Dương vừa phối hợp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo giới thiệu phân bón hữu cơ Con Voi Bình Dương tại HTX nông nghiệp Vĩnh Bình (huyện Châu Thành) và HTX nông nghiệp Phú Thạnh (huyện Phú Tân). Tại Hội thảo, đại diện Chi nhánh thương mại Con Voi – Bình Dương đã giới thiệu về nhà máy sản xuất phân hữu cơ, quy trình sản xuất phân bón hữu cơ, giới thiệu các giấy chứng nhận của các cơ quan quản lý Nhà nước. Theo đó, phân hữu cơ Con Voi Bình Dương đã được công nhận là 1 trong 10 sản phẩm hữu cơ tốt nhất và các chính sách trong tiêu thụ sản phẩm phân hữu cơ Con Voi với giá bán đến người tiêu dùng thấp hơn các loại phân hữu cơ khác.

Ứng dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất sẽ đem lại lợi ích cho các thành viên như: bảo vệ môi trường sống, tăng năng suất cây trồng, tăng chất lượng sản phẩm khi hạn chế phân vô cơ cùng các loại thuốc hóa học; đặc biệt, một lợi ích quan trọng mang lại khi sử dụng phân bón hữu cơ Con Voi là giảm giá thành sản xuất đảm bảo tăng lợi nhuận cho thành viên HTX và nông dân, tăng lợi nhuận cho HTX khi cung ứng phân hữu cơ Con Voi.

Phân bón Con Voi Bình Dương tặng phân và nón cho nông dân sau buổi hội thảo

Kết thúc Hội thảo, nông dân đã đăng ký sử dụng phân bón hữu cơ Con Voi trực tiếp tại HTX và hy vọng vụ Đông Xuân 2024 sẽ có một vụ mùa bội thu và tăng lợi nhuận cho từng thành viên HTX.


Bài viết khác