Lúa OM18 sử dụng phân bón hữu cơ khoáng 424 Con Voi Bình Dương

0274.3868.999

Lúa OM18 sử dụng phân bón hữu cơ khoáng 424 Con Voi Bình Dương

- Phân bón Hữu Cơ Con Voi Bình Dương kết hợp cùng các hộ nông dân trồng lúa tại xã An Tức, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Triển khai mô hình trồng lúa sử dụng phân bón hữu cơ Con Voi Bình Dương.

- Qua thực tiễn cho thấy cây lúa sử dụng phân bón hữu cơ theo quy trình của Phân Bón Hữu Cơ Con Voi Bình Dương cho cây khỏe, hạn chế sâu bệnh, hạt chắc, đầy. Lúa đạt năng suất cao.


Bài viết khác