PHÂN CẢI TẠO ĐẤT HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

0274.3868.999

Sản phẩm dùng cho

- Dùng bón cho mọi loại cây trồng.

- Phù hợp cho tất cả các loại đất.

- Dùng bón thúc, nên bón vùi dưới đất.

- Kết hợp các loại phân NPK để cho năng suất cao.

- Lượng bón:

+Cây lương thực              : 3.000 - 4.000 kg/ha/vụ

+ Cây rau màu                   : 2.000 - 3.000 kg/ha/vụ

+ Cây ăn trái                      : 2.500 - 3.000 kg/ha/năm

+ Cây lấy củ                      : 3.000 - 3.500 kg/ha/vụ

+ Cây công nghiệp                        : 3.000 - 4.000 kg/ha/năm

+ Các loại cây trồng khác : 2.000 - 3.000 kg/ha/năm

Thành phần

- Chất hữu cơ                         : 22%

- Độ ẩm                                   : 25%

- PHH20                                   : 6

Nguyên liệu: Mùn hữu cơ, Urê, Super lân, Kali và các khoáng trung vi lượng dạng hữu cơ (chelate)...

PHÂN CẢI TẠO ĐẤT HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

- Cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây trồng.

- Cải tạo đất và tăng độ phì nhiêu cho đất.

- Tăng khả năng giữ nước, chống rửa trôi phân hóa học.

- Giúp bộ rễ phát triển nhanh, mạnh.

- Giúp hệ sinh vật có ích trong đất phát triển tốt.

Copyright © 2020 Chi nhánh xử lý chất thải. All Rights Reserved. Designed By NiNa Co.,Ltd
Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook
Hotline: 0274.3868.999
SMS: 0274.3868.999
Zalo Zalo: