PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 333

0274.3868.999

Sản phẩm dùng cho

- Dùng bón cho mọi loại cây trồng giai đoạn nuôi hoa và nuôi trái non.

- Phù hợp cho tất cả các loại đất.

- Dùng bón thúc, nên bón vùi dưới đất.

- Lượng bón: 

     + Cây lương thực             : 1.500 - 2.000 kg/ha/vụ

     + Cây rau màu                  : 1.500 - 2.000 kg/ha/vụ

     + Cây ăn trái                     : 2.000 - 2.500 kg/ha/năm

     + Cây lấy củ                     : 1.000 - 2.000 kg/ha/vụ

     + Cây công nghiệp           : 2.500 - 3.000 kg/ha/năm

     + Các loại cây trồng khác: 2.000 - 2.500 kg/ha/năm

Thành phần

- Chất hữu cơ                       : 15%

- Đạm tổng số (Nts)              : 3%

- Lân hữu hiệu (P2O5hh)      : 3%

- Kali hữu hiệu (K2Ohh)        : 3%

- Độ ẩm                                : 25%

- PHH20                                : 6

Nguyên liệu:

Mùn hữu cơ, Urê, Super lân, Kali và các khoáng trung vi lượng dạng hữu cơ (chelate)...

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 333

- Cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây trồng.

- Cải tạo đất và tăng độ phì nhiêu cho đất.

- Tăng khả năng giữ nước, chống rửa trôi phân hóa học.

- Giúp bộ rễ phát triển nhanh, mạnh.

- Giúp hệ sinh vật có ích trong đất phát triển tốt.

- Tăng sức đề kháng cho cây trồng.

- Tăng năng suất và chất lượng nông dân.

Copyright © 2020 Chi nhánh xử lý chất thải. All Rights Reserved. Designed By NiNa Co.,Ltd
Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook
Hotline: 0274.3868.999
SMS: 0274.3868.999
Zalo Zalo: