phân bón hữu cơ, liên minh hợp tác xã, con voi bình dương

0274.3868.999

Tăng năng suất cây trồng từ việc sử dụng phân bón hữu cơ

 

 Tại chương trình, các HTX được đại diện nhãn hàng Phân bón hữu cơ con voi Bình Dương trình bày những tác dụng của phân hữu cơ với cây trồng, sự khác nhau của phân bón hữu cơ và vô cơ. Hướng dẫn cách thức bón phân và sử dụng phân bón hữu cơ với các loại cây trồng để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, bảo vệ và cải thiện môi trường…

Theo lãnh đạo Liên minh HTX Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh số lượng các HTX lĩnh vực nông nghiệp rất lớn, đóng góp quan trọng vào ngành nông nghiệp địa phương, trong đó có nhiều đơn vị hoạt động có hiệu quả cao. Việc sử dụng phân bón hữu cơ trong nông nghiệp là giải pháp để tăng năng suất cây trồng, hướng tới phát triển bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Thời gian tới, Liên minh HTX Đồng Nai sẽ nỗ lực phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thêm các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức cho các HTX trên địa bàn.

Vương Thế


Bài viết khác