Tọa đàm Hiệu quả từ mô hình canh tác sử dụng phân bón hữu cơ Con Voi Bình Dương

0274.3868.999

Tọa đàm Hiệu quả từ mô hình canh tác sử dụng phân bón hữu cơ Con Voi Bình Dương

Ngày 27/04/2022, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp tổ chức Tọa đàm " Hiệu quả từ mô hình sử dụng phân bón hữu cơ". Tọa đàm nhằm đưa ra những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả từ sử dụng phân bón hữu cơ, hướng nông dân sử dụng phân bón hữu cơ để sản xuất nông nghiệp bền vững, nhằm tiết kiệm chi phí, tăng khả năng kháng bệnh, hạn chế ô nhiễm môi trường, giúp chất lượng nông sản sạch.


Bài viết khác