0274.3868.999

Lĩnh vực kinh doanh

XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT

Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương có khả năng tiếp nhận và xử lý chất thải sinh hoạt trên 2.500 tấn/ngày. Chất thải sinh hoạt được...

XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP - NGUY HẠI

Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương có khả năng tiếp nhận và xử lý chất thải công nghiệp với công suất xử lý trên 1.000 tấn/ngày....

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Chi nhánh có 2 Nhà máy xử lý nước thải với tổng công suất xử lý 960 m3/ngày, xử lý các loại nước thải công nghiệp và nước rỉ rác đáp ứng...

XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

Chất thải y tế khi vận chuyển đến Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương được lưu trong các phòng lạnh trước khi xử lý theo phương pháp...

HỦY CHỨNG TỪ, TÀI LIỆU

Hủy chứng từ, tài liệu triệt để, bảo mật, đảm bảo các chứng từ hay tài liệu không thể đọc hay phục hồi lại.

ĐÓNG GÓI, VẬN CHUYỂN VÀ TIÊU HỦY HÀNG HÓA BỊ LỖI

Chúng tôi nhận đóng gói, vận chuyển và tiêu hủy hàng hóa bị lỗi, hết hạn theo quy trình an toàn, đảm bảo không để sản phẩm không bị đưa...
Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook
Hotline: 0274.3868.999
SMS: 0274.3868.999
Zalo Zalo: 0917526252