PHÂN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG ORGFER BASE

0274.3868.999

Sản phẩm dùng cho

+ Cây lương thực, cây rau màu, cây lấy củ: 1.700 - 2.200 kg/ha/vụ.

+ Cây ăn trái: 2.200 - 2.700 kg/ha/vụ.

+ Cây công nghiệp: 2.700 - 3.200 kg/ha/vụ.

Thành phần

Chất hữu cơ: 35%;

Tổng axit humic, axit fulvic (C): 1,6%;

Vi sinh vật cố định nitơ: 1x104 CFU/g;

Vi sinh vật phân giải phốt pho khó tan: 1x104 CFU/g;

Vi sinh vật phân giải xenlulo: 1x103 CFU/g;

Canxi (Ca): 4%;

Đồng (Cu): 150 ppm;

Kẽm (Zn): 400 ppm;

Bo (B): 50 ppm;

Tỷ lệ C/N: 12;

pHH2O: 6,8;

Độ ẩm: 25%.

PHÂN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG ORGFER BASE

Sử dụng để bón thúc cho cây trồng giai đoạn nuôi hoa/giai đoạn trái non/giai đoạn hình thành củ. Nên bón vùi sâu để tăng hiệu quả.

Copyright © 2020 Chi nhánh xử lý chất thải. All Rights Reserved. Designed By NiNa Co.,Ltd
Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook
Hotline: 0274.3868.999
SMS: 0274.3868.999
Zalo Zalo: