PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 525

0274.3868.999

Sản phẩm dùng cho

- Chuyên dùng bón cây cao su giai đoạn khai thác mủ.

- Phù hợp cho tất cả các loại đất.

- Dùng bón thúc, nên bón vùi dưới đất.

- Lượng bón:

     + Bón nền: (150-180 kg N + 120-150 KG P2O5 + 150-180 kg K2O)/ha/năm

     + Bón bổ sung phân hữu cơ khoáng Con Voi Bình Dương 525 từ 200-300 kg/ha/năm

Thành phần

- Chất hữu cơ                         : 15%

- Đạm tổng số (Nts)                : 5%

- Lân hữu hiệu (P2O5hh)        : 2%

- Kali hữu hiệu (K2Ohh)         : 5%

- Độ ẩm                                 : 25%

- PHH20                                 : 6

Nguyên liệu:

Mùn hữu cơ, Urê, Super lân, Kali và các khoáng trung vi lượng dạng hữu cơ (chelate)...

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 525

- Cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây trồng.

- Cải tạo đất và tăng độ phì nhiêu cho đất.

- Tăng khả năng giữ nước, chống rửa trôi phân chất hóa học.

- Giúp bộ rễ phát triển nhanh, mạnh.

- Giúp hệ sinh vật có ích trong đất phát triển tốt.

- Tăng sức đề kháng cho cây cao su.

- Tăng năng suất, chất lượng mủ cao su.

Copyright © 2020 Chi nhánh xử lý chất thải. All Rights Reserved. Designed By NiNa Co.,Ltd
Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook
Hotline: 0274.3868.999
SMS: 0274.3868.999
Zalo Zalo: